Skap*

En dør skap med pyramide mahogni fra ca. 1840-60. Restaurering.