Singer

Singer symaskin. Det var mye retusjering..