Velkommen til vårt verksted!

Dette er stedet hvor vi kan hjelpe deg med å ta vare på – og restaurere dine favoritt møbler/objekter. Antikke møbler knytter deg til fortid og tradisjoner som til og med den moderne mann/mannen I dag strever etter. I likhet med den moderne verden har også skandinavia adoptert høy- teknologiske standarder I sin arkitektur. Det er nettopp I dette moderne og magiske miljø at antikke møbler kommer til liv, men kun når dets orginiale verdi blir fremhevet. Det er vår spesialitet å restaurere familiegenerasjonens eller nyinnkjøpt møbler som er enten ødelagt eller slitt, tilbake til sin fulle sjønnhet og samtidig beholde dets originalitet. Hvis du ønsker å ha stilfulle sofistikerte harmonier I ditt hjem så har du kommet til den rette plassen: ved å gi ditt hjems mest dyrebare element/objekt I hendene til en ekspert med stor/bred erfaring og kunstneristisk sans.

Konservasjon

Hvor bevaring er prosessen, utøves ingen større forstyrrelse. Objektets tilstand blir vurdert, videre beskyttet og arbeidet for bevaring utføres. Andre viktige oppgaver er å gjenoprette objektets struktur, samt hindre at det taper seg i verdi – praktisk vil det vanligvis innebære sterilisering, lim, restaurering av objektets stabilitet og rengjøring.

Restaurering

Restaurering er re-etableringen av dets originale tilstand. Det er ikke anbefalt å endre stilen til en antikvitet eller et møbel. Estetiske og struktuelle detaljer må bli håndtert autentisk, hvor en holder seg nært til det originale design. Restaureren må ha kunnskap om både den historiske perioden, stilen til gitte møbelobjekt og dets verdi. Hoved målet ved restaurering av møbler, er å bevare så mye av dets originale material som mulig. Uheldigvis er det mange innen faget som følger prinsipp som; “gjøre gammelt til nytt” og dermed bryter de etiske reglene som restaurering bygger på. Alt I alt; Å bevare, gjenopprette objektet og beholde dets informative verdi for de neste generasjoner er målet for restaurering.